finnrover_laavun_takakulmassa_on_tilaa_lisaava_kolmiopala